HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ 3G/4G

Cùng với việc nâng cao chất lượng tốc độ truy cập mạng, để phục vụ tốt hơn nữa khách hàng, Viettel cung cấp cho bạn nhiều gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi xin thiệu các gói cước 3G, 4G Viettel đang triển khai và cách đăng ký đơn giản nhất cho bạn

Đăng kí bằng cách soạn tin theo cú pháp:

TÊN GÓI CƯỚC (dấu cách) 0975075075 gửi 9123

Hoặc bằng cách chọn “ĐĂNG KÝ QUA SMS” ở các gói dưới đây

GÓI DATA CHO DI ĐỘNG VIETTEL

UMAX300

 • Data: 30GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 300,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • UMAX300 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX450

 • Data: 30GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 450,000đ
 • Hạn: 180 ngày
 • MIMAX450 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX200

 • Data: 15GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 200,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX200 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX125

 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 125,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX125 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX90

 • Data: 5GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX90 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAX70

 • Data: 3GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAX70 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

MIMAXSV

 • Data: 3GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • MIMAXSV 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST150

 • Data: Không có
 • Thoại: Nội mạng < 20P + 28GB
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 28 ngày
 • ST150 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST70

 • Data: 1GB / Ngày
 • Thoại: Không có
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST70K 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST30K

 • Data: 7GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 30,000đ
 • Hạn: 7 ngày
 • ST30K 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST15K

 • Data: 3GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 15,000đ
 • Hạn: 3 ngày
 • ST15K 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

KM300V

 • Data: Không có
 • Thoại: 1800p Nội Mạng + 450sms
 • Giá: 300,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • KM300V 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI DATA CHO DCOM VIETTEL

D50

 • Data: 3.5GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 50,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D50 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D70

 • Data: 7GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 70,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D70 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D90

 • Data: 10GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D90 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D120

 • Data: 12GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D120 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D200

 • Data: 20GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 200,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D200 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D300k

 • Data: 45GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 300,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • D300K 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D500

 • Data: 48GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 500,000đ
 • Hạn: 360 ngày
 • D500 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

D900

 • Data: 84GB tốc độ cao
 • Thoại: Không có
 • Giá: 900,000đ
 • Hạn: 12 tháng
 • D900 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

GÓI COMBO CHO DI ĐỘNG VIETTEL

VIP300X

 • Data: Không có
 • Thoại: 300p + Ngoại Mạng: 300p
 • Giá: 300,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • VIP300X 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V150

 • Data: 4GB/ ngày
 • Thoại: < 20p + Ngoại Mạng: 50p
 • Giá: 150,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V150 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

F140

 • Data: 8GB tốc độ cao
 • Thoại: Mphi < 10p + Ngoại M: 60p
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • F140 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

VIP100X

 • Data: Không có
 • Thoại: Nội M: 100 p + Ngoại M: 100p
 • Giá: 100,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • VIP100X 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V380

 • Data: 6GB tốc độ cao
 • Thoại: Nội M: 240 p + Ngoại M: 240p
 • Giá: 380,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V380 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

V120

 • Data: 2GB tốc độ cao
 • Thoại: < 20 p + Ngoại: 100p
 • Giá: 120,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • V120 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

ST90

 • Data: 2GB/ngày
 • Thoại: không có
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • ST90 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết

HI90

 • Data: 3GB tốc độ cao
 • Thoại: 100P Nội Mạng + 100P NM
 • Giá: 90,000đ
 • Hạn: 30 ngày
 • HI90 0975075075 gửi 9123
Đăng ký qua SMS Chi tiết